Huurbeheer

In een steeds veeleisender wordende maatschappij blijft er buiten de werkuren en onze sociale verplichtingen weinig tijd over voor onze vrije tijdbeleving. Verhuurt u daarbij ook nog één of meerdere appartementen/huizen dan kunnen wij ervoor zorgen dat u hierbij een minimum aan zorgen heeft.

Samen met bekwame partners zorgen wij voor de verplichtingen en handelingen inzake huurbeheer waaraan u als eigenaar dagelijks moet voldoen, en tevens voor alle nodige interventies.

Wij worden het enige aanspreekpunt van uw huurders, syndicus, derden, met betrekking tot uw pand.

Uiteraard zorgen wij ook voor een correcte inning van de huurgelden.

Samengevat: de volledige eerstelijnshulp mbt uw pand wordt door ons uit uw handen genomen!